medyum hocalar medyum hocalar
Büyü Çeşitleri posted by on Ekim 1, 2011

Büyü çeşitleri

Ay lı gece de yapılan aşk büyüsü

Kimi iç Anadolu illerinde kadınlar evden soğuyan kocalarının gönlünü yeniden kazanmak için, kızlar sevdiği erkeğin kalbini çelmek için şu aşk büyüsünü yaparlardı;  iki taş oyulup yürek biçimine getirilir. Bu taşlar kalbi kazanılmak istenen sevgilinin kapısının eşiği altına ya da sık geçtiği bir yere gömülür. Daha sonra gömüldükleri yerden çıkarılarak kör bir kuyuya ay ışığında atılır. Büyüyü yapan yada yaptıran taşları kör kuyuya atarken “ üç vakte kadar gel” diye kör kuyuya seslenir. Yöre halkına göre büyü en az üç gün en çok 3 yıla kadar tutarmış

Yılan büyüleri

Yarin yüreğini kazanmak için yapılan aşk büyülerinin ve tılsımlarının çoğunda yılan kullanılır. Büyülerde yılanın yer alması çok tanrılı dinlerde ve tevratt olmak üzere çok revaçta idi. Eski çağ dinlerinde yılan kutsal bir varlıktır. Angona adı verilen yılan evlerinde ambarlarında bereket vermesi için kullanılan yılandı. Antik dinlerde yılan uğurlu tek tanrılı dinlerde yılan şeytanın simgesidir. Anadola da ise yılanla ilgili çeşitli inaçlar var; bir yılanı öldürüp asınca yağmur yağarmış. Bazı hastalıkların giderilmesinde özellikle cin çarpmalarında yılanın yararlı olduğuna inanılır.

Eski ev yıkıntılarının arasında yılan varsa oralarda gezinmek bir şey almak uğursuzluk sayılır. Anadoluda aşk büyüleri ve tılsımları yaparken yılan kullanılır. Şöyleki;

Hiç kullanılmamış bir iğneye bir ipek iplik geçirilir. Sonra iğne canlı bir yılanın bir gözünden sokulup öteki gözünden çıkarılır. Yılan bir kıyıya atılır. İğnedekei iplik sevilen kimsenin giyeceği elbiselerden birine takılır. İğnedeki iplik sevilen kimsenin giyeceği elbiselerinden birine takılır. İplik giyside kalır, iğne alınır. Karadeniz kıyılarındaki inanca göre iplik büyü yapılan giyside kaldığı sürece büyülenen büyülüyene gönlünü kaptırır, yanında ayrılmaz ve onu hiç unutmazmış.

Adına yılan gömleği denilen, yılanın değiştiği ince deri de büyücülükte önemli yer tutar. Sevdiğinin aşkını kazanmak isteyen bir kimse onun eşiği altına okunmuş yılan gömleği gizler. Büyü yapılan kimse o yılan gömleği üzerinden yedi defa geçerse büyü yapan muradına erer sevdiğinin gönlünü kazanırmış.

Kimi aşk büyüleri yılan dili ve yılan dişiyle hazırlanır. Evli birine aşık olan, önce büyü  yaparak sevdiği kimseyle eşinin, yani karı-kocanın arasını şu büyüler açar; yılan öldürülüp ağzından dili alınır ve güneşte kurutulur. Havanda dövülen kurumuş dil un haline getirilerek büyülenen kimsenin ekmeğine katılıp yedirilir. Anadolu halk inançlarına göre yılan dilini yiyen eşini kırar, incitir, ona ağır ve kırıcı sözler söyler, böylece aile yaşamını bozulup ayrılırlarmış

Yılan dişi büyüsün de ise büyü yapan yılanın dişini eline alır ve bu dişe sevdiği kimseyle eşinin arasını açabilecek kargışlı sözler söyler. Sonra yılan dişini gizlice ayırmak istediği kişinin evinin bir yerine koyar. Anadolu halk inancına göre büyülenen kimse artık yılan gibi eşini sokar, ağır ve acı sözler söyler ve onu davranışlarıyla yılan gibi zehirlermiş.

Gelin bağlama büyüsü

Gerdek gecesinde yalnız güveyinin değil, gelinin de bağlandığı olur. Sevdiği kızı alamayan delikanlı öç duygusuna kapılıp büyü yaptırarak gelin ve güveyinin arasına soğukluk sokma ya çalışır. Batıl inançlı kimseler şu büyüleri yaparak ya da yaptırarak gelini bağladığına inanır;

Mezarlıktan bir ölünün baş yada ayak uçlarına dikilen tahta yada taşlar çalınır ve bir yere gizlenir gizlenirken de üzerine belli şeyler okunup  gizlenirmiş. Bu tahtalar yada taşlar  bulunup eski yerine konmadıkça gelin güveye yaklaşamazmış

Çakal ödü büyüsü

Kertenkele yağı, deve hörgöcü yağı, karga ödü, bal ve çakal ödü büyük bir havanda dövülür. Büyü yapan bu bulamacın üstüne gönlünü çelmek istediği kimseye değin dileklerini söyler. Sonra onun bir arkadaşını elde ederek bu bulamacın hamamda sevgilisinin bedenine, özellikle edepb yerlerine sürdürülmesini sağlar. Arapların inançlarına göre büyülü bulamaç zamanla sevilenin tüm hücrelerine yayılır, onda büyüleyene karşı dayanılmaz aşk ateşi doğururmuş

Kertenkele büyüsü

İlkel toplumlarda doğadaki kimi hayvanların gizemli gücüne inanır, yaptıkları aşk büyülerinde bu hayvanlardan yaralanırlardı. Günümüzde bile, Amerikan kızıl derelileri aşk büyülerini “şeytan otu” adını verdikleri yabani bir ot ve kertenkeleden yararlanarak hazırlarlar. Kerten kele büyüsünü şeytan otunun köklerini döver, suyla karıştırarak bulamaç haline getirir. Sonra bir erkek, bir dişi, iki kertenkele yakalar, erkeğin ağzını, dişinin gözlerini sabır otu liflerinden hazırladıkları iple diker. Dişinin de, erkeğinde alnına şeytan otundan yapılan bulamaç sürülür. Sonra erkek kertenkeleyi salar, dişi kertenkeleyi, ayağından iple  bağlayıp omzuna asarlar. Bulundukları konuma göre doğu ve güney uğrulu batı ve kuzey uğursuz  yön. Erkek kertenkele doğuya giderse büyü gerçekleşecek, sevilenin yüreği kazanılacak demektir. Hele de güneye doğru giderse kısmet olağan üstü açılacak, batıya yönelirse büyü tutmaz. Ama kuzeye doğru giderse bu durum büyük sıkıntılara karşılaşacağına işaret edermiş

eşek beyni büyüsü

Anadolu inançlarına göre, kadınlarını döven erkeklere gizlice eşek beyni yedirilirse, erkek bu kötü alışkanlığını bırakır, karısına karşı anlayışlı olur, sevgi beslermiş. Ortaçağ avrupasında sevgiliyi elde etmek için başvurulan büyülerden

tavşan hayası, güvercin ve insan kanı büyüsü

Bitkilerden hazırlanan  büyüler

aşk elması

sevgilinin gönlü kazanılması için, bir Cuma sabahı, güneş doğmadan önce bir meyve bahçesine girilir ve bahçenin en güzel elması kapılır. Sonra küçük bir kağıdın üstüne yapan kişinin kanı ile kendi adını yazar, başka küçük kağıda ise  sevilen kişinin adı soyadı yazılır, başka küçük kağıda da sev beni yazılır sonra sevilen kişinin  3 saç teli büyüyü yapan kişi kendi saçıyla birbirine düğümler uc uca iki kağıt kare haline getirilir ve üstüne bu saçlar kağıda sarılır. Elma özenle ortadan kesilüir. Çakıyla göbeği oyulur içine katlanmış kağıtlar koyulur. Elmanın her iki yarısını, mersin ağacının yeşil dallarından yapılmış iki küçük şişi saplayarak birleştirin, elmayı bir fırında kuruttuktan sonra defne dallarına sarılır ve o sevilen kimsenin yastığının altına koydurtulur kısa süre içinde sevilmesi istenen kişi büyüyü yapanın aşkına karşılık verirmiş

Cezayir menekşesi

Fransız büyücülerinim ve kadınlarının en çok başvurduğu büyülü bitkilerden biri de Cezayir menekşesidir. İlk yaz aylarında, ormanın en kuytu köşelerinden Cezayir menekşeleri toplanır, güneşte kurutulup dövülerek toz haline geti. Büyü yapan yada yaptıran kimse, bu tozların üstüne gönlünü çelmek istediği kimseye değin dileklerini söyler. Sonra bu toz sevgilinin yemeğine gizlice karıştırılır.

Adamotu

Tevrat´ta, Yakup un cinsel arzularını uyandırmak için lea ve naşel kız kardeşlerin adamotundan yaralandıkları yazılı. Bu nedenle, ortaçağ da bu ot aşk tılsımları ve büyülerinde çok fazla kullanıldı ve fiatı altın fiatına yükseldi. Büyücüler, ilk yazda toplayıp kuruttukları adam otunun yapraklarını havanda dövüyor ve bu büyülü otu özellikle, evdeki aşk yatağından soğumuş kocaların karılarına ateş pahasına satıyorlardı. Aslında adam otunun cinselliği kışkırtan bir özelliği vardır. Yemeğine bu ot katılan kocanın cinsel arzuları kamçılanıyor, bir süredir unuttuğu karısına yeniden yaklaşıyordu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>